Adventní čas 2014 na naší škole

Dne

Vánoční čas je pro každého z nás obdobím příprav na nejkrásnější svátky v roce. Nejvíce se na ně těší děti, které jsou plné očekávání, co jim Ježíšek nadělí. Na naší škole se v adventním čase konalo mnoho akcí, o kterých bych Vás ráda informovala.

30. listopadu jsme se podíleli na tradičním Vánočním jarmarku, který pořádá Město Valtice. Děti z Valtického modrásku si pod vedením Mgr. Martiny Málkové připravily pásmo vánočních koled a písní. Žáci školy nacvičili pod vedením Bc. Kateřiny Urbánkové divadelní pásmo s vánoční tematikou. Kdo chtěl potěšit své blízké malým dárkem, mohl si rozmanité výrobky našich žáků zakoupit na jarmarku za přijatelné ceny.

1. prosince se žáci se svými učiteli měli sejít na nádvoří školy, kde měl být slavnostně za zpěvu koled v podání Valtického Modrásku rozsvícen vánoční strom. Celou akci jsme z důvodu nepříznivého počasí přesunuli do tělocvičny.

3. prosince zajistil Mgr. Vojtěch Macek pro žáky od 7. – 9. ročníku zájezd do vánoční Vídně. Děti přijely velmi spokojené, protože toho hodně poznaly. Vánoční trhy, památky a muzea se jim moc líbily.

5. prosince se ve škole uskutečnila pravá mikulášská nadílka. Každoročně se žáci 9. ročníku převlečou za čerty, anděly a mikuláše a roznášejí mikulášské balíčky dětem základní školy. Potom se vydávají do Valtic roznést cukrovinky dětem do MŠ a dárečky potěšit důchodce v Domově seniorů a nemocné ve valtické nemocnici.

Žáci, kteří mají v tento den chuť si zasportovat a změřit si své síly se svými spolužáky nebo kamarády, mohou se zúčastnit vánočního turnaje ve stolním tenise. Ten pravidelně pořádá Mgr. Miroslav Štěpaňuk. Sledovali jsme napínavé souboje, ocenili jsme dobré sportovní výsledky a snahu našich žáků zapojit se do turnaje.

Ve stejný den se konala v Kinopolisu Mikulášská veselice, kterou připravila školní družina a školní klub. Tato tradiční akce se velmi vydařila. Všichni příchozí obdivovali krásné masky čertů, mikulášů a andělů, kteří si zatancovali, zasoutěžili a dostali mikulášskou nadílku.

Závěr adventu na naší škole patřil tradičnímu vánočnímu koncertu Valtického Modrásku v zámecké kapli, který má vždy neopakovatelné kouzlo. Konal se 18. prosince v 18:00 hod. a děti pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Málkové za doprovodu paní učitelky Jindřišky Grešové svými koledami a vánočními písněmi navodily příjemnou sváteční náladu. 

Poslední den před vánočními prázdninami probíhaly na naší škole vánoční besídky. Mimo jiné na naši školu zavítalo Divadlo Slunečnice a zpestřilo žákům i pedagogům dopoledne představením s vánoční tematikou pro žáky 1. stupně a ukázkami písní ze známých muzikálů pro 2. stupeň.

S přáním krásných a klidných vánočních svátků jsme se všichni rozešli domů za svými blízkými, abychom v rodinném kruhu mohli společně oslavit nejkrásnější svátky v roce.

Děkuji všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akcí v období adventu, vánoční výzdobě školy, a našim žákům za reprezentaci školy a slušné chování na akcích.

 

Zaměstnanci i žáci ZŠ Valtice Vám přejí do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

                                                                                                                  Mgr. Markéta Nedělová