Zápis dětí do 1. třídy

Dne

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis dětí do 1. třídy se uskuteční 2. února 2015. Dostavte se na ZŠ Valtice se svými dětmi v době od 15:00 – 17:00 hod. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a dětí s odkladem školní docházky. Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud se v daném termínu nemůžete na zápis dostavit, domluvte si náhradní termín s výchovnou poradkyní nebo ředitelkou školy na tel. čísle 519 352 293.

 

Těšíme se na Vás i Vaše ratolesti!

                                                                                                   Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy