Rekordmanka Klárka

Dne

Jednou ze soutěží, které naše škola každým rokem svým žákům nabízí, je školní přebor ve šplhu. Soutěžíme v různých věkových kategoriích – chlapci i děvčata. Nejvíce žáků se zúčastní šplhu na tyči s přírazem do výšky 4,5m.

Nejlepším žákům však nabízíme i soutěž, „Kdo výš“, která má tato pravidla:

Závodník nešplhá na čas, ale má za úkol našplhat co nejvíce metrů. Počítají se mu jen metry směrem nahoru k závěsu tyče u stropu – 1 tyč = 5 m. Po slezení dolů má závodník 5 sekund na zahájení dalšího pokusu. Vyšplhané metry se sčítají.

Dosavadní rekord školy držel od loňského roku Jirka Černý, žák 8. třídy. Jeho výkon 205m se mi jevil tak kvalitní, že jsem vůbec nepředpokládal, že budu ještě svědkem jeho překonání. Jen Klárka Vozarová, žákyně 6. třídy se tomuto výkonu v loňském roce dokázala přiblížit výkonem 150m.

Tento rok však přinesl změnu. Jirka Černý pro nemoc do soutěže nemohl vůbec nastoupit, takže se rozhodovalo mezi deseti statečnými. Většina ukončila soutěž do 20 metrů. Na 2. místě skončil Dominik Jícha výkonem 40 metrů. Všichni skončili, jen Klárka pokračovala a přidávala další metry. Od loňského roku víme, že Klárka je veliká bojovnice a dovede všechny překvapit. Takže jsme ji drželi palce, aby překonala svůj dívčí školní rekord 150m. To se podařilo a Klárka přidávala další metry. Nakonec ji nestačilo, že překoná Jirku alespoň o metr – přidala 45 metrů.

Dnes má absolutní rekord školy fantastickou hodnotu – 250 metrů (50x nahoru a dolů).

Opět si nedokážu představit, že tento rekord za mého života ještě někdo překoná. Ale kdo ví – vždyť Klárka chodí teprve do 6. třídy.

Připomínám také, že Klárka již byla zapsána do Knihy rekordů ČR v jiné disciplíně – Výdrž na tyči bez dotyku země - 1 hodinu 30 minut a 18 sekund - neskutečné!!!

Naše škola může být hrdá na svou novou rekordmanku.

Klárko, gratuluji ti k vynikajícímu výkonu a děkuji ti také, že jsi ostatním (především starším žákům) ukázala, jak se má bojovat.

Je jasné, že překonávání školních i jiných rekordů není běžnou záležitostí. Každý by však v sobě měl mít chuť překonat alespoň sám sebe.

                                                                                                                          Mgr. Michal Hyčka, učitel TV