Kam po základní škole?

Dne

Tuto otázku si každoročně kladou vycházející žáci před podáním přihlášek na střední školy či odborná učiliště. Určitým pomocníkem jim při nelehkém rozhodování je mimo jiné předmět Volba povolání, který na naší škole již dlouhá léta vyučuje výchovná poradkyně Mgr. P. Dvořáčková. Samozřejmě nejvíce ovlivní výběr školy rodina a orientace jejich dítěte na budoucí povolání.

Letos ukončí 25 žáků povinnou školní docházku na ZŠ Valtice. Jsem ráda, že všichni, kteří si podali přihlášku na střední školu či odborné učiliště s maturitou, úspěšně napsali přijímací testy a byli přijati. I ostatní žáci, kteří si vybrali v rozmanité škále odborných učilišť, byli přijati. Všem vycházejícím žákům gratuluji a přeji jim hodně úspěchů v dalším studiu.

O které střední školy či odborná učiliště mají naši žáci největší zájem?

Jedná se o tyto školy: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, Gymnázium Mikulov, SOU Mikulov, SOU Rajhrad, SŠ grafická Brno, SOU Hustopeče, SOU Hodonín, Soukromá škola umělecká Sedlec.

I když jsme z vinařského kraje, nikdo z našich žáků si nepodal přihlášku na Střední odbornou školu vinařskou a Střední odborné učiliště zahradnické, což svědčí o malém zájmu věnovat se oboru zaměřeném na vinařství, zemědělství či zahradnictví.

K vycházejícím žákům naší školy patří každoročně žáci 5. ročníků, kteří si podávají přihlášku na Gymnázium Břeclav či do Mikulova a na Základní školu Slovácká do jazykové či sportovní třídy. Letos opouští školu 5 dětí. Chápu rodiče, že pokud cítí, že jsou jejich děti připraveny na náročnější studium a mají k tomu předpoklady, přejí si, aby studovaly na nižším gymnáziu. Vedení školy odchod žáků před ukončení povinné školní docházky radost nedělá, protože nám to způsobuje komplikace s počtem žáků v budoucích 6. ročnících i s úvazky učitelů. Vážení rodiče, zvažte prosím, zda je odchod Vašeho dítě zejména na Základní školu Slovácká do Břeclavi tou správnou volbou. Jsem přesvědčena, že na naší škole se Vašim dětem dostává jazykové i sportovní přípravy na vysoké úrovni, o čemž svědčí výborné výsledky jak v jazykových, tak i sportovních soutěžích.

                                                                                                                                   Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy