Veselé dny

Dne

První červnové dny jsme si ve škole užili zvesela.  Ve školním klubu jsme obnovili „Kraťasový“ (v pondělí), „Pyžamový“ (v úterý)  a  „Kšiltovkový&Kšandový den“ (ve středu).  Kdo přišel v tyto dny příslušně oblečen, mohl si užít velkou přestávku v tělocvičně, kde se řádilo, tančilo, skotačilo a hrálo s balonky. A že se nás sešlo.  Děkuji starším dětem z klubu za pomoc při přestávkách, kde bavily mladší děti a zejména Sakimu Barmpakasovi za přípravu taneční hudby.

                                                                                                                        Radmila Trojanová za ŠK