Poděkování vedoucím kroužků

Dne

Jak už se stalo tradicí, tak i ve školním roce 2014-2015 pracovaly při valtické škole zájmové kroužky pod vedením obětavých dobrovolníků nejen z řad pedagogů, ale i rodičů našich žáků.

Byl to kroužek malých fotbalistů pod vedením Kristýny Macháčkové, taneční kroužek slečny Jany Petrové, kroužek začínajících volejbalistů s paní učitelkou Pavlínou Dvořáčkovou, kroužek vybíjené s paní Ilonou Čudovou, kroužek sportovních her paní vychovatelky Renáty Syrovátkové a florbalový kroužek  s vedoucím MUDr. Vítem Havlem.  Kroužku šití se věnovala paní vychovatelka Žaneta Baxová, v dyslektickém kroužku pracovala s dětmi paní učitelka Božena Janečková a v kroužku němčiny paní učitelka Dagmar Černá. Kroužek školního časopisu se scházel ve školním klubu pod dohledem paní vychovatelky Radmily Trojanové. Poprvé jsme zavedli kroužek logopedický paní učitelky Ilony Kramářové, dále kroužek přírodovědný pana učitele Zbyňka Pevného a kroužek elektrotechnický pod vedením pana Oldřicha Tomka. Ve druhém pololetí školního roku jsme na základě zájmu našich deváťáků otevřeli kroužek přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy, kde s našimi budoucími studenty pracovaly paní učitelky Michaela Bistrá a Lenka Úlehlová.

Všem výše jmenovaným touto cestou za jejich práci děkujeme a těšíme se na další spolupráci v následujícím školním roce 2015-2016.                                

                                                                                            Za vedení školy Mgr. Lucie Pražáková