Slavnostní přijetí žáků ZŠ Valtice u pana starosty

Dne

V pondělí 22. 6. 2015 se konalo v obřadní síni Městského úřadu Valtice již tradiční rozloučení starosty města pana Ing. Pavla Trojana se žáky, kteří letošním školním rokem ukončí povinnou školní docházku na základní škole.

Úvodní slovo pronesl pan Jiří Špaček, poté následoval proslov pana starosty.

S vycházejícími žáky se rozloučila paní učitelka třídní Mgr. Michaela Bistrá a ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová. Ve svých proslovech poděkovali žákům za práci a reprezentaci školy, popřáli hodně úspěchů v jejich novém působišti a zavzpomínali na léta, která prožili na základní škole.

Působivý a pěkný proslov si připravili vycházející žáci, neopomněli v něm poděkovat svým učitelům za léta práce, kterou jim věnovali. Zmínili, že díky svým pedagogům se naučili pracovat v kolektivu, psát, počítat, poslouchat nejen své rodiče a mnoho cenného pro život.

Letos dostane své poslední vysvědčení ze základní školy 25 žáků. Devět let školní docházky jim už nikdo nevrátí a zůstanou jim jen krásné vzpomínky. Všichni, kteří jsme se slavnostního rozloučení zúčastnili, jsme jim popřáli na jejich další cestě životem jen to nejlepší. Opravdové přátele a hlavně takové lidi, kteří je budou orientovat správným směrem.

 

                                               Za žáky a učitele Markéta Nedělová