Poslední den školního roku

Dne

26. červen byl posledním dnem, kdy žáci Základní školy ve Valticích usedli do lavic a od svých třídních učitelů dostali závěrečná vysvědčení. Od tohoto data je čekají dva měsíce volna plné zážitků, letní pohody, nových přátelství i odpočinku. Letos našim školákům z důvodů oprav ve škole začaly prázdniny o 2 dny dříve.

Ke slavnostnímu ukončení se pedagogové se žáky shromáždili na školním dvoře. Pozvání přijal také starosta města pan Ing. Pavel Trojan, který na závěr setkání poděkoval žákům i učitelům za jejich celoroční práci a popřál jim krásné prázdniny. Je potěšující, že se této slavnostní chvíle zúčastnili i někteří rodiče našich žáků.

Ředitelka školy Markéta Nedělová ve svém proslovu zhodnotila prospěch a chování žáků a poděkovala jim za reprezentaci školy, kdy jsme díky některým vynikajícím výsledkům získali jako škola velmi dobré jméno. Neopomněla poděkovat také učitelům za přípravu žáků a snahu dovést je k co nejlepším výkonům. Slova poděkování zazněla vůči všem zaměstnancům školy, kteří jsou její nezbytnou součástí.

V 2. pololetí bylo uděleno 100 pochval třídního učitele, 19 pochval ředitelky školy, 14 důtek třídního učitele a 2 důtky ředitelky školy. Na pedagogické radě dne 22. června bylo projednáno také udělení 6 dvojek a 3 trojek z chování žákům, kteří si neplnili řádně své školní povinnosti či hrubě porušovali školní řád, což určitě není potěšující. Doufám, že ti, kterých se to týká, se ponaučili z vlastních chyb a své chování zlepší. Na straně druhé je na místě pochválit 145 vyznamenaných žáků a žákyň z celkového počtu 272 dětí.

Na konci setkání ředitelka školy vyhlásila akademika školy, kterým se stal Martin Šálek, žák 7. A. Martinovi děkuji za účast i pěkná umístění v okresních kolech olympiád z matematiky a zeměpisu a fyzikální soutěži Archimediáda. Jako sportovec školy byl vybrán Petr Buchetka, žák 7. A. Petrovi děkuji za kvalitní reprezentaci školy v různých sportovních disciplínách a vynikající výkon ve skoku vysokém, kterým vytvořil nový školní rekord (156 cm) v kategorii mladších žáků.

Na závěr se rozloučila s 31 vycházejícími žáky, kteří opouštějí naši školu buď jako deváťáci či osmáci, nebo jako ti, kteří odchází studovat na víceletá gymnázia nebo ZŠ Slovácká. Popřála jim hodně úspěchů a všem přítomným pohodové prázdniny a dny volna naplněné sluníčkem, zábavou a spoustou zážitků. Do školy se děti vrátí nejdříve za dva měsíce, což jim my dospělí můžeme jen závidět, ale zároveň i přát.

                                                                                                      Markéta Nedělová, ředitelka školy