Turnaj v Pétanque

Dne

27. května 2016 jsme se opět sešli s dětmi ze školní družiny i školního klubu na travnaté ploše školního dvora. 58 dětí se losem rozdělilo do družstev po třech a turnaj v Pétanque

(příjemné francouzské hře vhodné pro všechny věkové kategorie) mohl začít. Hráč, který se svými koulemi přiblížil co nejblíže k „prasátku“ (malá kulička), postupoval do dalšího kola. Počasí bylo více než příznivé, soutěživost dětí a nálada rovněž, a tak jsme brzy znali vítěze. Vítězkou se letos stala Hanka Michalčíková z 3. B. Všichni účastníci byli za snahu oceněni sladkou dobrotou.

Radmila Trojanová za ŠD a ŠK