Ukaž, co umíš

Dne

V pátek 24. června se školní tělocvična přeměnila na" kulturní sál", kde se celé dopoledne recitovalo, zpívalo, tancovalo, hrálo na hudební nástroje, cvičilo, a dokonce jsme mohli zhlédnout i divadelní představení. 

To všechno si připravili žáci celé školy v programu Ukaž, co umíš. A mohu vám říci, že se bylo na co dívat. Poděkování patří i učitelům za přípravu programu, ale také dětem, že se nestyděly před svými kamarády vystoupit .

Mgr.Jarmila Mauksová