Atletická olympiáda

Dne

Ve středu 15. 6. se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili již 6. ročníku atletické olympiády v Sedleci. Olympiády se zúčastnilo 7 základních škol. Za každý ročník soutěžili dva chlapci a dvě děvčata v těchto disciplínách: skok daleký, hod míčkem a běh na 50 m. 

Naši žáci přistupovali ke všem  disciplínám zodpovědně  s úmyslem podat co nejlepší výkon. Problémy jim trochu činil skok daleký, který bohužel stále nemůžeme se žáky trénovat a někteří vlastně viděli doskočiště poprvé. Proto se těšíme na dokončení sportovního areálu na Mikulovské. Naše sportovní představení skončilo výborně. Žáci získali celkem 18 medailí, a to 9 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzových. Někteří stáli dokonce na bedně i vícekrát – Tomáš Hyčka, Barbora Šťastná a Matěj Cigánek. Tím jsme se umístili na prvním místě a odvezli si putovní pohár. Musím ale podotknout, že stejný počet medailí získala i ZŠ Březí.

Chtěla bych všem sportovcům poděkovat za podané sportovní výkony a vzorné chování. Velmi mě také potěšilo to,  jak se naši žáci vzájemně povzbuzovali a starší pomáhali mladším. Poděkování patří i učitelům, kteří žáky připravovali a také těm, co nás dojeli do Sedlece povzbuzovat. Dík patří i ZŠ Sedlec za super akci.

Mgr. Pavlína Dvořáčková