Poplatky za školní klub a ranní družinu

Dne

Vážení rodiče,
vzhledem k narůstajícím cenám spotřebního materiálu, výtvarných potřeb, vody a cenám energií zvyšujeme od 1. 9. 2017 poplatky za školní družinu a školní klub.

Pevně věřím, že danou situaci pochopíte a naší škole zachováte přízeň

Děkuji

                                                        Mgr. Markéta Nedělová

 

1.    Poplatky za školní družiny od 1. 9. 2017

·       Poplatek za ranní družinu 50 Kč / měsíčně. Celková částka za pololetí činí 250 Kč. Zákonní zástupci zaplatí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba za 2. pololetí školního roku bude provedena na účet školy do28. 2. daného školního roku.

·       Poplatek za odpolední družinu 150 Kč/ měsíčně. Celková částka za pololetí činí 750 Kč. Zákonní zástupci zaplatí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba za 2. pololetí školního roku bude provedena na účet školy do28. 2. daného školního roku.

·       Souhrnný poplatek za ranní i odpolední družinu 200 Kč/ měsíčně. Celková částka za pololetí činí 1000 Kč. Zákonní zástupci zaplatí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba za 2. pololetí školního roku bude provedena na účet školy do28. 2. daného školního roku.

 

2.    Poplatek za školní klub od 1. 9. 2017

·       Poplatek činí 50 Kč/ měsíčně. Celková částka za pololetí činí 250 Kč. Zákonní zástupci zaplatí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba za 2. pololetí školního roku bude provedena na účet školy do28. 2. daného školního roku.