Studánky

Dne

Turisto,

sesedni z kola, zastav svůj krok!!

Nacházíš  se na  místě, které v minulosti oplývalo množstvím vody. Údajně zde bylo v těsné blízkosti sedm studánek. Toho využili Lichtensteinové a nechali na daném místě vybudovat soustavu tří tůněk a jedné vyzděné kašny. Tato soustava byla napájena vodou ze studánek a sloužila k chovu pstruhů. Dříve se tomuto místu říkalo FORELY.

Voda odsud odtékala  do rybníčku Alloh (č.4), který je součástí  soustavy sedmi malých rybníků, kterým se dodnes říká „ Allahovy rybníky“. Tento název byl nepochybně odvozen od jména osady, která nesla jméno Aloch a nacházela se v blízkosti prvního ze soustavy sedmi malých rybníků (nejblíže k Valticím). Soustavou těchto rybníčků protékal rovněž potok, který nesl stejné jméno.

První zmínka o osadě a tvrzi Aloch (Kuperk, Goldberk) pochází z lichtenštejnského urbáře z roku 1414. Od roku 1571 se v písemnostech uvádí, že obec již byla pustá. O vzniku rybniční soustavy není dochována žádná zpráva.

Tyto rybníky v minulosti plnily dvě funkce. Některé byly třecí, jiné sloužily jako výtažné.

Od roku 1945 nebyly Allahovy rybníky téměř udržovány, docházelo k jejich postupné devastaci. Dnes jsou převážně vyschlé, což zcela jistě souvisí i s klimatickými změnami, které na Zemi probíhají.

Vraťme se ale zpět k našim studánkám a chovu pstruhů.

Z dokumentů není zcela jasné, kdy byly Forely vybudovány. Domníváme se, že to bylo na přelomu 19. a 20. století. S největší pravděpodobností plnily svou funkci až do vypuknutí 2. světové války. Později se o jejich osud již nikdo nezajímal a tak postupně chátraly, až téměř zanikly.

Jistý malý pokus o zlepšení stavu studánek učinili pod vedením Michala Hyčky v letech

1992 – 1994 mladí košíkáři ze ZŠ Valtice, kteří se pokoušeli čištěním udržovat studánky v provozu. V té době voda v některých studánkách ještě byla, některé studánky měly rozpadající se stříšky.

V dalších letech se opět o studánky nikdo nestaral a docházelo znovu k jejich devastaci a postupnému zániku.

Změna nastala v roce 2018, kdy se 15 žáků deváté třídy, spolu s třídní učitelkou Yvetou Rylichovou a s učitelem Michalem Hyčkou rozhodli, že se pokusí  alespoň o částečnou záchranu tohoto unikátního prostoru.

Vešli jsme do jednání s oddělením životního prostředím LZ Židlochovice (Ing. Jan Dovrtěl) a vedoucím polesí Valtice ( Ing .David Janota). Mile nás překvapilo, že jsme nalezli příznivou odezvu a podporu. Mohli jsme udělat první krok k záchraně Forel. Tento jsme učinili na Den Země 20.4.2018. Částečně jsme vyčistili prostor od náletových dřevin a u čtyř studánek se nám podařilo opět nalézt vodu.

Je nám jasné, že jsme stále jen na začátku záchrany studánek. Máme však přislíbeno od LZ Židlochovice, že se rovněž aktivně zapojí do revitalizace daného prostoru. Do finančního plánu pro rok 2019 již budou potřebné finance zařazeny.

Naše škola pak bude každým rokem, vždy na Den Země, zajišťovat čištění studánek.

Věříme, že spolupráce mezi ZŠ Valtice a Lesním závodem Židlochovice se bude zdárně rozvíjet a že společně pomůžeme zušlechtit další kout Lednicko-valtického areálu.

Valtice, 27.4.2018    

                                                                                               Mgr. Michal Hyčka

                                  Před                                                                   Po