Poděkování vedoucím kroužků

Dne

I v letošním školním roce 2017-2018 pracovaly na naší škole zájmové kroužky.

Každoročně nejnavštěvovanějším kroužkem byl florbal s vedoucím panem Vítem Havlem a panem Radovanem Růžičkou. Trenéři vedli hned 2 početné skupiny Tygříků (4-12 let) a (8let a mladší). Chlapcům i děvčatům se dařilo a vzhledem k jejich nadšení, kondici a kvalitní přípravě se dá předpokládat v soutěžích úspěšný i další rok.

Oblíbený je i kroužek stolního tenisu, který navštěvovali žáci 3. – 5. třídy a vedl ho Mgr. Miroslav Štěpaňuk. Vždy ve čtvrtek se kluci nemohli dočkat, kdy už se p. učitel objeví a půjdou si zahrát. V 1. pololetí fungoval i kroužek basketbalu pro chlapce, opět pod vedením pana učitele. „Protáhnout figuru“ si mohly dívky z 2. stupně v kroužku Kondiční cvičení pro dívky vedený Mgr. Yvetkou Rylichovou. Ve 2. pololetí se už našim starším žákům a žákyním moc hýbat nechtělo.

Od 2. pololetí školního roku začal pro děti 1. stupně tanečně pohybový kroužek. Paní Dagmar Kerelová se věnovala děvčatům i chlapcům ve dvou  skupinách. Mladší (1. – 2. tř.) a starší (3. - 4. tř.). Z tělocvičny byly slyšet chytlavé rytmy, v nichž se děti pohupovaly ještě dlouho po skončení kroužku v družině.

Mladším i starším fotbalistům se letos věnoval Fotbalový klub.

Zavolejbalovými  nadšenci z 1. -3. tř. opět dojížděla paní Jana Jančálková.

 Do logopedického kroužku chodily děti k Mgr. Iloně Kramářové.

Vůně kalafuny mě v zimě přivedla do dílen, kde děti pájely a vyráběly brože a ozdoby z měděného drátu. Elektrotechnický kroužek (5. – 9. tř.) v tomto roce pan Oldřich Tomek rozšířil ještě o programování. O kroužek nám jeví zájem  i mladší děti.

Letos vstal z mrtvých  Školní časopis. Reportérům, fotografům, grafikům a nadšencům se věnovala Mgr. Hana Pchálková a paní Josefa Hübnerová.

Spoustu nového z dob dávno minulých se děti (od 10 let) dozvěděly a prožily v geologickém kroužku Mgr. Romana Paulíka.

Veliké díky Vám všem, kteří jste se věnovali našim dětem. Věřím, že se budeme potkávat i v příštím roce. Z ohlasů mnoha dětí je patrné, že byly spokojené a těší se na pokračování. JRádi přivítáme i další dobrovolníky z řad rodičů dětí či pedagogů ochotné rozšířit nabídku kroužků. Přeji Vám krásné léto a těším se na podzim na další spolupráci s Vámi :-)

                                                                    Radmila Trojanová