Obědy dětem

Dne

Vážení rodiče,

prostřednictvím žákovských knížek jste od nás dostali informaci o projektu Obědy dětem, který zajišťuje nezisková organizace  Drab Foundation. Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací.

Škola má za úkol vytipovat vhodné žáky a vyplněnou žádost podat nejpozději do 14. 9. 2018.

Finanční prostředky by škola získala na období od 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018.

Pokud máte o nabídku zájem, vyplňte údaje, které jste obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a odevzdejte třídnímu učiteli do 10. 9. 2018.

Děkujeme za pochopení.

                                                                  Mgr. Markéta Nedělová