Platba - školní družina a klub

Dne

Ve školní družině dostávají děti variabilní symbol, který jim platí po celou dobu návštěvy školní družiny (tedy už z 1. třídy nebo od přihlášení žáka). V klubu mají žáci jiný var. symbol a dostávají ho jen přihlášení, platí opět po celou dobu docházky do školního klubu (tedy i několik let).

Prvňáčcci dostávají nový VS, rozdala jsem před 14 dny.

Platba za 1. pololetí:
- pouze ranní ŠD 250 Kč,
- pouze odpolední 750 Kč,
- celodenní ŠD 1.000,- Kč (ranní i odpolední).

na účet školy: 138 4057 309/0800 do 30.9.2018.

Kdo VS nemá (ztratil, nepamatuje si), ať se pro něj staví ke mně (paní vychovatelce Trojanové).

                                                                             R. Trojanová