Opakované volby do školské rady

Dne

Vážení rodiče, z důvodu nízké účasti oprávněných voličů do školské rady z řad zákonných zástupců, které se konaly v pondělí 1. 10. 2018, vyhlašuji

opakované volby do školské rady.

Uskuteční se 8. 10. 2018 od 8.00 – 17.00 v prostorách hlavního vchodu do školy. Volby jsou platné v případě, že se zúčastní nejméně 1/3 zákonných zástupců, tj. 94 rodičů. Pokud budou volby 8. 10. 2018 opět neplatné, o zástupci z řad zákonných zástupců podle volebního řádu rozhoduje z navržených kandidátů ředitelka školy. Děkuji za účast ve volbách.

                                                                                             Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy