Příspěvky na obědy

Dne

Příspěvky na obědy dětem v zimním období od 1. 10. – 31. 12. 2018 nebudou poskytovány

Vážení rodiče,

na základě dopisu zaslaného výkonným ředitelem nadačního fondu Drab foundation nemůže být vyhověno Vaší žádosti o poskytnutí finanční dotace na úhradu obědů pro Vaše dítě. Děkuji Vám za pochopení a věřím, že budeme v dalším období opět zařazeni mezi školy, kterým finanční prostředky budou poskytnuty.

                                                                                                    Mgr. Markéta Nedělová