ZŠ Valtice navštívil host ze Singapuru

Dne

 V prvním školním týdnu nás navštívil host z praxe, Adam Záhradník, s tématem Moje životní cesta s angličtinou. Ústředními myšlenkami Adamova povídání byly význam angličtiny od základní školy až do dospělosti a aktivní vyhledávání příležitostí, které často vychází ze sítě kontaktů, které si člověk během života vytváří.

V úvodu Adam zmínil evropské zahraniční projekty, na které vyjel během studia na střední škole s Evropským centrem mládeže Břeclav. Adam také zmínil své pracovní zkušenosti z Velké Británie, kde pracoval pro zmrzlinářskou firmu, pracovní stáž pro obchodní řetězec v USA, studijní pobyty na univerzitách v Rusku a stipendium Paula Robitscheka, díky kterému strávil rok na University of Nebraska-Lincoln. Poslední část věnoval své aktuální pozici konzultanta české firmy Lasvit v Singapuru, která vyrábí špičkové skleněné produkty.

V závěru Adam osmákům a deváťákům mimo jiné prozradil, kolik vydělává, jak dlouho trvá let do Singapuru, jaká je průměrná cena zakázek unikátních řešení, která nabízí, a to, že dobrý skutek se člověku jednou vrátí.