Den přírodních věd v ZOO Brno

Dne

Ve dnech 10. a 11. října se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže Den přírodních věd v brněnské zoologické zahradě. Režie soutěže byla v rukou studentů Střední průmyslové školy chemické Brno. První den soutěžili žáci 8. a 9. ročníků mnohých základních škol z Jihomoravského kraje, celkem to bylo 82 tříčlenných družstev. 

Jedno z našich tří družstev se umístilo na velmi pěkném pátém místě. Druhý den se klání zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků, opět v počtu tří družstev. Úkoly na jednotlivých stanovištích byly tematicky zaměřeny na zoologii, entomologii, botaniku, mikrobiologii, fyziku, chemii a geologii. Pracovali s mikroskopy, poznávali živé i neživé přírodniny, shlédli demonstrativní pokusy z chemie a fyziky. Celá akce probíhala v atraktivním prostředí zoologické zahrady, tudíž jsme mohli sledovat mnohá zvířata či v některých případech i proces krmení těchto zvířat.  Děti nejvíce zaujali třeba medvěd hnědý kamčatský, manul, liška polární či z klece uniknuvší samička lemura tmavého. Výborná byla plejáda efektních chemických pokusů na závěr celé akce. Oba dva dny bylo krásné slunečné počasí.

                                                                                                        Mgr. Zbyněk Pevný