Vydařené dýňobraní

Dne

Ve středu 19. 9. 2018 bylo krásné teplé odpoledne, které jsme prožili s dětmi ze školní družiny při vyřezávání dýní. Na pomoc nám v rámci odpoledního vyučování přišli žáci 7., 8. a 9. třídy i několik rodičů. 

Zejména nejmenší děti si vymyslely roztodivné výtvory, tak se nám šikovné ruce starších dětí tuze hodily. Nazdobené dýně pak byly odvezeny k Valtickému Podzemí. V pátek jsme se na ně byli se všemi dětmi podívat. Absolvovali jsme také strašidelnou prohlídku Podzemí a chutné pohoštění.   

                                                                                                 Radmila Trojanová