Pasování na čtenáře

Dne

Děti z prvních tříd sice ještě moc číst neumějí, ale už jsou z nich čtenáři. Ve středu 3. října navštívily Městskou knihovnu ve Valticích a byly zde pasovány na Rytíře čtenářského rodu

Všichni dostali průkazku do knihovny a hezkou knížku. Doufáme, že většina z nich se stane pravidelnými návštěvníky valtické knihovny.

Za připravenou akci děkují učitelky prvních tříd Mgr. L. Dobešová a Mgr. A. Pimková se všemi dětmi.

                                                                                    Mgr. Ludmila Dobešová, Mgr. Alice Pimková