Začaly znalostní soutěže

Dne

V průběhu měsíce listopadu se na Základní škole ve Valticích uskutečnily dvě vědomostní soutěže.

 Jako první proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Letos se jedná již o 45. ročník a pro jeho absolvování se odhodlalo celkem devět odvážlivců z 8. a 9. ročníku. Žáci byli jako vždy formou testu prověřování z různých částí české jazykovědy a celé snažení završili napsáním slohové práce na téma „Co všechno umí světlo“. Nejlepší češtinářkou naší školy se stala Kateřina Šálková následována Janou Štěpánkovou, obě dívky nás budou koncem ledna reprezentovat v okresním kole.

Týden poté se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Letos je to již její 48. ročník a organizátoři zvolili jednotné téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Zde byla již účast slabší, ověřit své znalosti se rozhodlo pouze pět nadějných přátel historie. A i zde opět zvítězila Kateřina Šálková před svými spolužáky Markem Dvořákem a Annou Marií Bartošovou. Doufejme, že budou stejně úspěšní i polovině ledna v okresním kole.

Vítězům blahopřeji a všem zúčastněným děkuji za účast a odvahu.

                                                                                                                                   Mgr. Martin Hanák