Vánoční tvoření

Dne

Stává se tradicí na naší škole, že každoročně pořádáme v prostorách budovy „Vánoční jarmark“. 

Této akci předchází den věnovaný tvoření předmětů s vánoční tematikou a symbolikou. Letos tento den připadl na středu 5. prosince a v některých třídách se ho zúčastnili i někteří z rodičů našich žáků. Ti, kteří se nemohli tvoření zúčastnit, přispěli mnohdy výrobky vytvořenými doma.

Vánoční tvoření bylo obohaceno o mikulášskou nadílku, na kterou se děti všech ročníků velice těšily. Ale předtím mnohé z nich musely překonat strach z tlupy umouněných čertíků, než mohl svatý Mikuláš začít spravedlivě nadělovat.

                                                                                                                 Mgr. Ludmila Dobešová