Valtický Modrásek opět nezklamal

Dne

Jak je již tradicí, tak i letos se uskutečnil vánoční koncert Valtického Modrásku. Po dlouhých letech se tradiční vystoupení přesunulo z prostor valtické kaple do krásného prostředí zámecké jízdárny, jejíž kapacita vyhovuje většímu počtu posluchačů, kteří si udělali ve vánočním shonu čas a přišli si poslechnout pásmo písní a koled.

Tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Martině Málkové za to, že nám všem připravila krásný zážitek. Dále také bývalé paní učitelce Jindřišce Grešové, která všechny koncerty již dlouhá léta doprovází svou bezchybnou hrou na klavír. A další nemalé poděkování patří správě zámku Valtic za bezplatný pronájem těchto kouzelných prostor a dobrou spolupráci.

Za Valtické Modrásky přeji všem občanům krásné a pokojné Vánoce.

                                                                                                                   Mgr. Jarmila Mauksová