Informace k zápisu do 1. třídy

Dne

Informace k zápisu do 1. třídy (zde).