Zeměpisná olympiáda na ZŠ

Dne

Školní kolo zeměpisné olympiády se na naší škole uskutečnilo 25. ledna a zúčastnilo se jej sedm žáků z 8. a 9. ročníku. Kromě dobré práce s atlasem vyžaduje úspěšné zápolení na zeměpisné olympiádě také znalost geografických termínů, procesů a jevů, matematické výpočty či chápání jevů v geografickém prostoru.

 Na 1. místě se umístila Kateřina Šálková (9. ročník), 2. místo obsadil Adam Kellner (9. ročník) a 3. místo Jaroslav Buriánek (8. ročník). Kateřina Šálková dále reprezentovala valtickou základní školu v okresním kole, které se konalo 20. února v Břeclavi, a obsadila pěkné 6. místo. Blahopřejeme!

                                                                                             Mgr. Zbyněk Pevný