Víčka stále pomáhají

Dne

Žáci 1. A s třídní učitelkou vyhlásili na měsíc prosinec a leden sbírku víček.

 Během těchto dvou měsíců se nasbíralo v naší škole 85 kg víček, které putovaly na léčbu pro Natálku. Zvláštní poděkování patří i paní Švástové, která přispěla 12 kg. Žáci první třídy děkují všem za dodaná víčka a vyzývají žáky k dalšímu sběru. Ukončení bude koncem května.

                                                                                  Mgr. Ludmila Dobešová