Výuka přírodopisu v 6. ročníku

Dne

Výuka přírodopisu na naší škole probíhá i s pomocí techniky, kdy se žáci seznamují s různými druhy organismů žijících v regionu.

Žáci 6. ročníku nosí do výuky různé druhy hmyzu, se kterými se setkají ve volné přírodě či ve městě. Sesbírané živočichy si všichni prohlédnou, povíme si, jak se nazývají, kam se řadí z taxonomického hlediska, jaký je jejich význam v přírodě atd. Oblíbenou činností jsou také praktická cvičení zaměřená na preparaci živočichů. V současné době je předmětem těchto cvičení morfologie a anatomie hmyzu – např. švába amerického, cvrčka domácího a švába amerického.

                                                                                             Mgr. Zbyněk Pevný