Valtičtí osmáci opět soutěžili O Mojmírův poklad

Dne

Ve středu 10. dubna se žáci osmého ročníku v doprovodu vyučujících Mgr. Jiřího Paludy a Mgr. Martina Hanáka zúčastnili na Slovanském hradišti v Mikulčicích tradiční soutěže O Mojmírův poklad.

I přes nepřízeň počasí a pro některé asi nezvyklý pěší přesun se akce vydařila a žáci se do soutěžení s chutí zapojili. Bylo to pro ně něco nového a nezvyklého, mnozí si dokonce až ten den uvědomili, že historie nemusí být jen tou nudnou a suchopárnou látkou ze školních učebnic. Zatím sice nevíme, zda některá z našich čtyř soutěžních skupin bude v celkovém součtu zúčastněných škol úspěšná, ale o to při této akci určitě nejde. Hlavní je, že žáci navštívili místa, kudy před 1100 lety kráčely dějiny.

                                                                               Mgr. Martin Hanák