Okrskové kolo ve vybíjené

Dne

V pondělí 15. dubna se vybraní žáci 4. - 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve vybíjené na ZŠ Mikulov - Valtická.

Za pěkného, avšak větrného počasí se našim žákům podařilo vybojovat konečné 6. místo. Nutno dodat, že družstvo bylo poskládáno, aniž by si spolu jedinkrát zahrálo, a to bylo znát. Nicméně žáci poznali, že být dobrý u nás v hodině TV neznamená být „dobrý“ na úrovni meziškolní. Přesto tým (přes dvě prohry ve skupině) podával během turnaje pěkné výkony a nakonec se nám na čtvrtý pokus podařilo zvítězit (konkrétně proti ZŠ Dolní Dunajovice).

Členové družstva byli: M. Režňák, M. Létal, L. Drobilič, S. Moore, D. Štvrtecký, Š. Bartošová, D. Pavlík, F. Prchlík, Z. Papežová, K. Šrámek, A. Kapusta, A. Doskočilová, O. Polášek a T. Košulič.

                                                                                              Roman Paulík – učitel TV