BROUKOVIŠTĚ je na světě

Dne

Dne 15. května jsme se žáky 9. ročníku uskutečnili „miniprojekt“ Broukoviště ve školním sadu. O co jde? 

Cílem bylo vytvořit broukoviště, které bude sloužit jako domov pro hmyz a zároveň bude výukovým materiálem přímo ve školním sadě. Především na britských ostrovech je tato forma ochrany hmyzu (tzv. loggery) velmi populární. Kluci okolo usychající jabloně v sadu vykopali přibližně 30 cm hlubokou a 4 m čtvereční dlouhou jámu, do které postupně zasazovali kmeny především dubu a třešně. Následně jsme jámu zahrabávali a nakonec jsme vše „přikryli“ mulčovací kůrou (viz video). Broukoviště bude nyní ponecháno přírodě a hmyz jej postupně osídlí. Vytvořili jsme tak cenný biotop v blízkosti naší školy. Ten může sloužit jak žákům, tak učitelům přírodopisu jako studijní pomůcka či studijní materiál (hmyz). Kluci se zdaleka nedrželi hesla: „Dělání, dělání, to nám hrůzu nahání“… Mákli si a práce jim šla hezky od ruky. Dokončili dílo i přesto, že již bylo 15.55 h (půl hodiny po vyučování), čehož si také cením.  „Good job“ hoši.

     

                                                                                                                        R. Paulík – učitel PČ