Líný Kuba, holé neštěstí

Dne

Divadelní představení Líný Kuba, holé neštěstí, jsme nacvičovali jakožto žáci devátého, osmého a sedmého ročníku pod vedením paní učitelky Kateřiny Urbánkové po celý školní rok v nepovinných hodinách dramatické výchovy. Představení jsme zahráli 15. 5. ve Valtickém barokním divadle před zraky veřejnosti. Zpočátku jsme měli trému, ale jakmile jsme začali hrát a vžili se do rolí, všechna tréma z nás spadla a představení jsme si užili. Nakonec jsme sklidili velký potlesk.

                                                                                                             Tereza Žůrková, 7. A