Opět víčka?

Dne

Ano, opět víčka. Žáci 1. A se rozhodli, že budou pokračovat v druhém pololetí ve sběru víček. K prvňáčkům se přidal i školní klub.

Za čtyři měsíce se podařilo sesbírat celkem 116 kg víček. Nejvíce víček, celkem 33 kg, přinesl žák 1. A Dalibor Sztula. Víčka si odvezl přímo ze školy tatínek Natálky.

Pokud budete mít víčka, můžete je zavézt do nemocnice Břeclav, kde u informací najdete sběrné místo.

                                                                 Mgr. Ludmila Doležalová