Vodní hrátky

Dne

Radostné výskání i „řev nenasytných šelem“ byly slyšet 19. června ze školního dvora.

 Probíhalo zde zábavné odpoledne na téma „VODNÍ HRÁTKY“ organizované školní družinou a klubem ke Dni dětí. Děti soutěžily a hrály si s vodou, míčky, kroužky aj. ve družstvech i jednotlivě. Jelikož bylo horko, osvěžoval je zevně zahradní rozstřikovač, vnitřně šťáva z jídelny (dívka z 1. tř.: „To pití je úplně nejvíc dobré.“). Na závěr děti dostaly balíček s dobrotami i drobnými dárky (chlapec z 1. tř.: „Takový balíček je fakt hustý!!!“).

                                                                                                          R. Trojanová