Školní akademie se vydařila

Dne

V úterý 18. června se v nádherných prostorách zámecké jízdárny uskutečnila akademie ZŠ Valtice. Žáci všech ročníků společně se svými vyučujícími pilně nacvičovali svá vystoupení a neustále se je snažili zdokonalovat.

Především ti nejmenší k tomu přistupovali velice zodpovědně, vždyť v sále bude sedět maminka s tatínkem, určitě dorazí i babička, to si přece nemůžeme dovolit nějakou ostudu. U starších žáků ta motivace už byla přece jenom o něčem jiném, ale i ti k přípravě a samotnému vystoupení přistupovali většinou zodpovědně.

Celým podvečerem diváky mezi jednotlivými čísly provázela paní učitelka Jarmila Mauksová. Během necelých dvou hodin se na pódiu vystřídala čísla pěvecká, recitační, divadelní, taneční a sportovní. Každý z diváků si určitě mohl přijít na své a ocenit práci svého dítěte. Na závěr krátce vystoupila cimbálová muzika Osminka, jež se stala takovou příjemnou tečkou za zdařilou akcí.

Nezbývá než doufat, že se při podobné příležitosti zase někdy sejdeme a budeme mít možnost ocenit práci a um našich dětí.

                                                                                                                                           Mgr. Martin Hanák