Poděkování vedoucím kroužků

Dne

I v letošním školním roce 2018 - 2019 pracovaly na naší škole zájmové kroužky.

Nejvíce sportovních nadšenců opět čítá florbal s vedoucím panem Vítem Havlem a panem Radovanem Růžičkou. Letos se trenérská základna rozšířila o další posily – pana Vítězslava Balgu a pana Petra Husaříka. Trenéři vedli hned 2 početné skupiny Tygrů (přípravka, elévové). Chlapci i děvčata podávají stále lepší výkony a reprezentují Valtice v soutěžích.

Stálicí v nabídce kroužků je i stolní tenis, který navštěvovali žáci 3. – 5. tř., a vedl ho pan učitel Miroslav Štěpaňuk.

Již druhým rokem u nás funguje ve 2. pololetí školního roku pro děti 1. stupně tanečně pohybový kroužek paní Dagmar Kerelové. Ti, co vloni kroužek „okusili“, nemohou než pokračovat.

Fotbalistům se letos věnoval Fotbalový klub.

Do logopedického kroužku chodily děti k paní učitelce Iloně Kramářové, v dys-lektickém kroužku se dětemopět individuálně věnovala paní učitelka Pavlína Dvořáčková a nově i paní Martina Rajnohová.

Elektrotechnický kroužek a programování(5. – 9. tř.) má své stálé příznivce, letos pan Oldřich Tomek přivítal v kroužku i jednu dívku. A další slečna už se těší na říjen, kdy kroužek zahájí svou činnost.

Děvčata i chlapce (1. – 5. tř.) si získal kroužek Šikovných rukou vedených paní Žanetou Baxovou. Děti byly tak zabrané do práce, že na ně rodiče často čekávali v ŠD.

Hojně navštěvovaný byl i kroužek sportovních her (1. – 5. tř.) paní Sabiny Zelinkové. Každé úterý bylo slyšet radostné veselí z tělocvičny.

Z důvodu malého počtu zájemců z 5. – 9. tříd nakonec nebyl otevřen kroužek atletiky, basketbalu, angličtiny, školní časopis a kreativní tvoření.

Veliké díky Vám všem, kteří jste se věnovali našim dětem. Věřím, že se budeme potkávat i v příštím roce. Z ohlasů mnoha dětí je patrné, že byly spokojené a těší se na pokračování. Rádi přivítáme i další dobrovolníky z řad rodičů dětí či pedagogů ochotné rozšířit nabídku kroužků. Přeji Vám krásné léto a těším se na podzim na další spolupráci s Vámi.

                                                                                                            Radmila Trojanová