Jídelna a družina

Dne

 1. školní den 2. 9. 2019 nebude v provozu
školní jídelna ani školní družina.

Provoz bude zahájen od úterý 3. 9. 2019