Družina - platba

Dne

Dětem docházejícím do družiny platí variabilní symbol z loňska, a to po celou dobu docházky (1. - 4. ročník).

Děti, které navštěvují školní klub, mají jiný variabilní symbol (platí jinou částku). Stavte se pro něj za mnou, R. Trojanovou, do 1. oddělení školní družiny.

Pokud jste variabilní symbol zapomněli, zjistíte ho také tam, v 1. oddělení ŠD u R. Trojanové.

                                                                                    Za družinu a klub Radmila Trojanová