Akce družiny v září

Dne

18. září jsme strávili s dětmi ze školní družiny krásné odpoledne. Nejdříve jsme se zúčastnili besedy pořádané městskou knihovnou s  autorkou knihy O kočičce Ťapičce paní Markétou Harasímovou.

 Pani spisovatelka nám povídala i hrála příběhy malého koťátka. Dětem se to moc líbilo, někteří zájemci si knihu i zakoupili. Po příchodu z knihovny jsme vyřezávali a zdobili dýně na školním dvoře. Velké díky za pomoc patří žákům osmých a devátých tříd, kteří v rámci pracovních činností našim nejmenším vydatně pomáhali.  Na pomoc přišlo i několik rodičů. Dýně pak zdobily okolí Valtického Podzemí.

                                                                                                              R. Trojanová za školní družinu