Školní družina v knihovně – Tiskařská dílna

Dne

Ve středu 2. října 2019 navštívili žáci ŠD 3 naši valtickou knihovnu a se zaujetím vyslechli velmi poutavou přednášku o historii psaných i tištěných knih. K vidění byla dokonce funkční replika dřevěného tiskařského lisu ze 17. století. Dozvěděli jsme se, jak vznikly knihy před vynálezem knihtisku, čím a na co se dříve psalo, jak a z čeho se vyráběl inkoust a barvy.

Na památku si každý ze žáků odnesl vlastnoručně vytištěnou první stranu Bible kralické i s věnováním napsaným kaligrafickým písmem. Povídání bylo protknuté ukázkami náčiní, materiálu i lití liter.

Velký obdiv patří panu tiskaři Romanu Prokešovi, který dokázal zábavnou formou děti přivést k poznání tajů knihtisku.

Díky patří paní knihovnici Mgr. Kristýně Sedláčkové Weiserové za organizaci zajímavé akce.

                                                                                                                                           Za ŠD Sabina Zelinková