PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VALTICE

Dne

Vážení rodiče, již řadu let si na stránkách Valtického zpravodaje můžete přečíst, co se v naší základní škole za uplynulý měsíc událo, jakých studijních nebo sportovních úspěchů naši žáci dosáhli, nebo v jaké soutěži uspěli. V dubnovém vydání si však nic z činnosti školy nepřečtete, protože je naše škola uzavřená z důvodů, které jsou všem známé.

Volného prostoru ve zpravodaji bych proto ráda využila a vyjádřila Vám všem poděkování, jak jste se s nezvyklou situací vypořádali. Ze dne na den jste se zcela nedobrovolně stali učiteli svých dětí a k pracovním a domácím povinnostem jste přibrali povinnost novou – pomoc a dozor nad učením Vašich dětí. Učitelé naší základní školy si zcela uvědomují do jak složité, nezvyklé a náročné situace jste se dostali. Je nám jasné, že chodit přes den do práce, dostát domácím pracím a navíc učit, zejména malé děti, je velice náročné. Proto Vám chci za všechny učitelky a učitele ZŠ Valtice poděkovat a vyslovit velké uznání.

Věřím, že brána naší školy bude otevřena co nejdříve, ale musíme se připravit i na to, že se do školy ještě řadu týdnů nepůjde. Pokud přece jen děti nebudou po návratu do školy všechno umět a znát, jak předepisuje školní vzdělávací program (dříve jsme tomu říkali školní osnovy), tak se svět nezboří. Společně s Vašimi dětmi všechno v závěru tohoto školního roku a na začátku toho příštího doženeme.

Před uzávěrkou zpravodaje jsme ve škole měli poradu pedagogických pracovníků a všichni jsme se shodli, že nám škola a především naši žáci velmi chybí. Všichni se těšíme na den, kdy zase bude škola plná dětí, kdy se bude učit, kdy bude na školní chodbě slyšet dětský smích a kdy se budou kluci v šatnách pošťuchovat.

Za všechny zaměstnance valtické školy.

 

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka ZŠ Valtice