Ředitelské volno 29.6. a 30.6.2020

Dne

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji

z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 29. a 30. 6. 2020.

Školní jídelna bude v provozu.

 

Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy