Školní rok 2017/2018

 
Na naší škole fungují čtyři oddělení školní družiny
 
    I. oddělení      Mariana Pouchlá
    II. oddělení     Žaneta Baxová
    III. oddělení    Radmila Trojanová, DiS
    IV. oddělení    Mgr. Monika Nešporová, DiS
 
  
 
Provoz školní družiny:
ranní družina 6:30 -7:45
odpolední družina 11:40 - 17:00

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací.

Vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedou žáky k tvořivosti a rozvíjí estetické vnímání.
 
 
 
ŠD v letošním roce pracuje podle ŠVP ŠD v návaznosti na ŠVP pro první stupeň. ŠD se inspiruje kapitolou Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tématických okruhů:

1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
 
Školní družina nabízí pravidelné činnosti , příležitostné akce a nabídku spontánních aktivit. Umožňuje různé odpočinkové aktivity a pořádá akce také pro rodiče a širokou veřejnost.
 
 
Poplatek za ŠD za pololetí činí:
ranní družina (pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky) - 250,- Kč
odpolední družina - 750,- Kč
celodenní družina - 1000,- Kč
 
 
Plán akcí pro rok 2017/2018
Školní klub + školní družina
 

Září

Dýňobraní

Říjen

Drakiáda - hřiště TJ Dynama

Listopad

Podzimní radovánky v ŠD, Blešák

Prosinec Mikulášská veselice

Únor

Dětský karneval

Březen

projekty "Vítání jara", "Velikonoční dílny", Blešák

Květen

projekt "Soutěž v petanque"

Červen

Košilový, teplákový a kraťasový den

Den dětí - zábavné odpoledne v ŠD


Tyto akce pořádá školní klub a školní družina ve spolupráci s KRAPem, Kinopolisem, hasiči. Snažíme se pořádat tyto akce nejen pro děti ze ZŠ, ale i pro širokou veřejnost. 

Vnitřní řád školní družiny najdete zde.