Školní klub

Školní kluby (ŠK) jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytují zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejíce ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především vyšším věkem účastníků (starší žáci) a odlišnými formami činnosti. Činnost školních klubů je totiž určena přednostně žákům druhého stupně základní školy, žákům nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

I když žák není přihlášen do školního klubu, může v prostorách ŠK počkat na odpolední vyučování nebo zúčastnit akcí pořádaných ŠK.

Informace pro rodiče:
Vnitřní řád školního klubu
Zápisní lístek do školního klubu
Předbězná přihláška do školního klubu

Na základní škole funguje jeden školní klub.
Vedoucí školního klubu: Josefa Hübnerová

Provoz školního klubu je 13.30 - 15.30 ve dnech školního vyučování.

 

Celoškolní akce školního klubu

Září  
Říjen Pyžamový den
Listopad Halloween
Prosinec Gastroblešák - vánoční cukroví
Leden Plesový den - společenský oděv
Únor Čajokavárna
Březen Gastroblešák
Duben Velikonoce ve školním klubu
Květen Den jazyků
Červen