GDPR

Dne

GDPR - dokumenty:

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (pdf)

Školní klub

Dne

Školní rok 2017/2018

 
Na naší škole funguje jedno oddělení šklního klubu

    Školní klub    Josefa Hubnerová

  
 

Provoz školního klubu:
ŠK je otevřen denně ve dnech školního vyučování v 

od 13:30 - 15:30 v prostorách pracovny NJ

Školní klub (dále jen ŠK) je otevřené volnočasové zařízení, určené zejména pro žáky II. stupně. Realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Školní klub organizuje zájmové kroužky, umožňuje žákům přístup k počítačům v době mimo vyučování, které využívají převážně k přípravě do výuky.

 

Vnitřní řád školního klubu najdete zde.