Modrásek

Dne

Pěvecký sbor Valtický Modrásek působí na naší škole 19 let. Je to nepovinný předmět a je hodnocen známkou. Děti jsou rozděleny do tří skupin – žáci 1. a 2. ročníků, žáci 3. a 4. ročníků a žáci druhého stupně s páťáky. Zkoušky se konají jedenkrát týdně v hudebně školy.

Modrásek se každoročně účastní různých akcí města Valtice a pořádá vlastní koncerty ve Španělské konírně zámku Valtice (Vánoční a Jarní). Velcí Modrásci také pravidelně jezdí na soustředění, kde před důležitými akcemi vše docvičují. Náš repertoár je velice různorodý. Malí Modrásci mají výběr písní přizpůsoben svému věku, takže převažují písně ze života zvířat, písně dětské, lidové, často zpíváme melodie z pohádek a dětských filmů nebo oblíbené písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Repertoár velkého Modrásku neobsahuje jen sborové úpravy skladeb, např. kánony a dvojhlasé skladby, ale často na našich vystoupeních zazní písně známé z médií či od foklórních a rockových skupin i známých zpěváků.

Letos nás kromě pravidelných koncertů čeká společné vystoupení s předním českým houslistou Pavlem Šporclem v Zámecké jízdárně, který se bude konat dne 8. prosince. Na náš Vánoční koncert se můžete přijít podívat 18. prosince.

                                                                   Mgr. Martina Málková, vyučující

Modrásek natočil své čtvrté CD

Dne

„Oh, Happy Day“- tak to je název nového CD Valtického Modrásku. Podařilo se ho natočit dne 25. 4. 2017 s pomocí valtické veřejnosti a je v pořadí čtvrté. Za tímto projektem stálo mnoho celoroční práce a přípravy, která se vyplatila a výsledek se dostaví v červnu v podobě CD.

Natáčecí den byl náročný. Neustále stát, nehýbat se, nerušit a jen se soustředit, aby nikdo nic nespletl. To by po pár hodinách nebavilo ani dospělého, natož takového prvňáčka. CD je nahráno koncertně, takže většinu skladeb se podařilo natočit napoprvé. Nervozita s dětmi také zamávala, takže některé těžší písničky se opakovaly i víckrát. Nejsme dokonalí a nějaký ten drobný nedostatek se v nahrávce objeví, ale pro nás je důležité, že máme hezkou vzpomínku na školní léta a památku na čas strávený v Modrásku.

Velmi děkujeme panu zvukaři Dejanu Petkovičovi za trpělivou spolupráci a ochotné paní Jindřišce Grešové za profesionální klavírní doprovod našeho sboru. Velký dík také patří panu Milanu Hoštickému, který nám již potřetí poskytnul  krásné prostory Valtické vinárny k natáčení. Nový „plášť“ v podobě grafického návrhu obalu dal našemu CD Lukáš Pochylý spolu s Mgr. Lenkou Úlehlovou, která zároveň Modrásek vyfotila. Také děkuji za pomoc a ochotu při organizování různých akcí, koncertů a soustředění kolegyni Mgr. Jarmile Mauksové. A konečně v dnešní době se žádný projekt neobejde bez financí. Velmi děkujeme všem, kteří jakoukoli částkou na CD přispěli.

Jsou to:

MĚSTO VALTICE, HEAT TRANSFER SYSTEMS s. r. o., KRAP, VINNÉ SKLEPY VALTICE a. s., MORAVÍNO s. r. o., STAVBY BULLSTA,  A-TECHNOLOGY s. r. o., KINOPOLIS, VINAŘSTVÍ BURIÁNKOVI, RESORT KLARET s. r. o., KOPŘIVA - TRANSPORT s. r. o., KOVO - o. s.- Ing. B. PRAŽÁK, OPTIKA  VLASTA VYHODOVÁ, SALON  „U RAKA“, RALLYE BAR BRUNTÁL, SANITACE SROVNAL s. r. o., RESTAURACE ALBERO, PAPÍRNICTVÍ SUCHOMELOVÁ MÁRIA, TERAND ELEKTRONIK 

RODINY:

KRAKOVA, CAULFIELD, MÁLKOVA, HAVLOVA, TROJANOVA, SKÁCELOVA, SLANINOVA, ŠULÁKOVA, BARTOŠOVA, PINCELOVA, SUCHOMELOVA, ČERNÝCH, PIHAROVA, KRUŽÍKOVA, KRAUS, NETOPILOVA, REŽŇÁKOVA, DROBILIČOVA, MARTINKOVA, PAVLÍKOVA, PROCHÁZKOVA, KUČEROVA, NEUMANOVA, MACHÁLKOVA, HARMANOVA, KLEPÁČKOVA, PITTNEROVA, KUBĚNOVA, ŠTEJDÍŘOVA, FILÍPKOVA, KOVÁČOVA, MRÁKOVA, NETOPILOVA, HLADÍKOVA, PAPIERNIKOVA, SOCHOROVA, CHLÁDKOVA, JAMBOROVA

                                                                 

S velkým díkem vedoucí pěveckého sboru                                                                                                      Mgr. Martina Málková

 

 

Modrásek v Českém rozhlase Brno

Dne

Valtický Modrásek zazněl v Českém rozhlase Brno

V pondělí 6. února 2017 přijela na Základní školu Valtice paní Hana Ondryášová z Českého rozhlasu Brno za účelem natáčení rozhovoru s dlouholetou vedoucí pěveckého sboru Valtický Modrásek paní učitelkou Mgr. Martinou Málkovou. Její nabídku jsme přijali s vděčností, protože dětský pěvecký sbor patří k významným reprezentantům základní školy a zaslouží si, aby se o něm vědělo nejen v rámci našeho města.

Paní učitelka se zmínila o dlouholeté tradici Valtického Modrásku – letos slaví 17. rok od svého vzniku, o natáčení CD, věkovém složení sboru a jeho pestrém repertoáru.

Písně Valtického Modrásku zazněly na vlnách Českého rozhlasu Brno celkem třikrát a záznamy z natáčení včetně rozhovoru s paní učitelkou Martinou Málkovou v brzké době umístíme na webové stránky školy.

Jsem moc ráda, že mě paní Hana Ondryášová oslovila a natáčení proběhlo, protože si velmi vážím náročné práce paní učitelky, která s dětmi dokáže neuvěřitelné. Písně Valtického Modrásku osloví a pohladí na duši každého posluchače. Přeji paní učitelce hodně nadšených zpěváků, šikovné děti a chuť do další práce.

 

                                                                        Mgr. Markéta Nedělová

                                                                                 ředitelka školy