Organizace školního roku

Dne

 

Vzdělávací program
Ve všech třídách probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 255/2014 platnost od 1. 9. 2014.

Konzultační dny
Každé pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 h (mimo první pondělí v měsíci)

Třídní schůzky
17. září 2018                třídní schůzka
12. listopadu 2018       třídní schůzka
14. ledna 2019             třídní schůzka
15. dubna 2019            třídní schůzka

Třídní schůzky pro 1. stupeň začínají zpravidla v 16.00 h a pro 2. stupeň v 16.30 h.

Sběrová odpoledne
V průběhu roku se konají tzv. sběrová odpoledne, v nichž mohou rodiče přivézt do školy nepotřebný sběrový papír. Za odevzdaný papír škola získává finanční prostředky, které využívá pro žáky v průběhu školního roku.

Papír se vybírá vždy mezi 14.00 – 16.00 h.

Termíny:       26. září 2018
                     14. listopadu 2018
                     9. ledna 2019
                     20. března 2019
                     15. května 2019

Dny otevřených dveří
26. října 2018 (před státním svátkem, 100. založení ČR)
5. prosince 2018 (Mikuláš, Vánoční tvoření)
17. dubna 2019 (před Velikonocemi, Velikonoce na naší škole)
20. května 2019 (Veletrh fiktivních firem)

Zápis do 1. tříd - pondělí 8. dubna 2019

Školní parlament
Funkce a práce školního parlamentu viz http://zsvaltice.cz/skolni-rok/skolni-parlament

Schůzky školního parlamentu se konají 1x měsíčně. Termín upřesní vedoucí parlamentu Josefa Hübnerová. Ke každé schůzce bude přítomen zástupce rozšířeného vedení školy.

Školní výlety
Školní výlety se mohou konat ve 2. a 3. týdnu v červnu.

 

Akce školy

Září

Zahájení školního roku
Začátek plaveckého výcviku 2. a 3. tříd
Běhy Emila Zátopka
Slavnostní otevření sportoviště na ul. Mikulovská
Dýňobraní
Projektový den Poznáváme se

Říjen

Den otevřených dveří (100. výročí založení ČR)
Dopravní výchova
Přebor v přespolním běhu
Drakiáda
Koncert Postavte se hudbě cellem

Listopad

Soustředění Modrásku
Předávání slabikářů – 1. ročník
Volba povolání - Úřad práce Břeclav
Okresní přebor ve stolním tenise

Prosinec

Valtický advent
Vánoční jarmark
Vánoční tvoření (projektový den)
Mikulášský turnaj – stolní tenis
Mikulášská nadílka
Den otevřených dveří
Beseda s absolventy ZŠ
Vánoční koncert
Vánoční turnaje

Leden

Novoroční klání ve šplhu
Týden skoků
Pololetní vysvědčení

Únor

Školní ples
Karneval

Březen

Lyžařský kurz pro 7. a 8. třídy
Listování

Duben

Velikonoční dílny
Zápis do 1. tříd
Projektový den Den Země
Přijímací zkoušky na SŠ 

Květen

Veletrh fiktivních firem
Den otevřených dveří
Turnaj k osvobození Valtic – košíková
Dopravní výchova
Jarní koncert
Sportovní utkání s Trnavou

Červen

Putování v přírodě – 4. ročník
Školní výlety a putování
Školní akademie pro rodiče
Zábavné odpoledne
Cvičení v přírodě – využití braných prvků, cvičný poplach
Sportovní dny
Rozloučení s žáky 9. ročníku (MěÚ)
Slavnostní ukončení školního roku