Organizace školního roku

Dne

 

Vzdělávací program
Ve všech třídách probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 255/2014 platnost od 1. 9. 2014.

Konzultační dny
Každé pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 h (mimo první pondělí v měsíci)

Třídní schůzky
11. září 2017                třídní schůzka 1. a 5. tříd
13. listopadu 2017       třídní schůzka (1. čtvrtletí)
15. ledna 2018             třídní schůzka (2. čtvrtletí)
  9. dubna 2018            třídní schůzka (3. čtvrtletí)

Třídní schůzky pro 1. stupeň začínají zpravidla v 16.00 h a pro 2. stupeň v 16.30 h.

Sběrová odpoledne
V průběhu roku se konají tzv. sběrová odpoledne, v nichž mohou rodiče přivézt do školy nepotřebný sběrový papír. Za odevzdaný papír škola získává finanční prostředky, které využívá pro žáky v průběhu školního roku.

Papír se vybírá vždy mezi 14.00 – 16.00 h.

Termíny:       25. září 2017
                     13. listopadu 2017
                       8. ledna 2018
                       5. března 2018
                     21. května 2018

Školní parlament
Funkce a práce školního parlamentu viz http://zsvaltice.cz/skolni-rok/skolni-parlament

Schůzky školního parlamentu se konají 1x měsíčně. Termín upřesní vedoucí parlamentu Josefa Hübnerová. Ke každé schůzce bude přítomen zástupce rozšířeného vedení školy.

Školní výlety
Školní výlety se mohou konat ve 2. a 3. týdnu v červnu.

 

Akce školy

Září

Zahájení školního roku
Běhy Emila Zátopka
Dýňobraní
Přebor v přespolním běhu
Zborovský závod branné zdatnosti
Cvičení v přírodě – využití braných prvků, cvičný poplach

Říjen

Projektový den Poznáváme se
Dopravní výchova
První pomoc
Drakiáda

Listopad

Předávání slabikářů – 1. ročník
Volba povolání - Úřad práce Břeclav
Prezentace středních škol
Okresní přebor ve stolním tenise
Valtický advent
Vánoční jarmark

Prosinec

Mikulášský turnaj – stolní tenis
Mikulášská nadílka
Beseda s absolventy ZŠ
Den otevřených dveří
Vánoční koncert
Vánoční turnaje

Leden

Novoroční klání ve šplhu
Týden skoků
Plavecký výcvik - začátek
Pololetní vysvědčení

Únor

Zápis do 1. tříd
Školní ples
Karneval

Březen

Velikonoční dílny
Lyžařský kurz pro 7. a 8. třídy 

Duben

Projektový den Den Země
Přijímací zkoušky na SŠ 

Květen

Veletrh fiktivních firem
Den otevřených dveří
Turnaj k osvobození Valtic – košíková
Jarní koncert
Sportovní utkání s Trnavou

Červen

Putování v přírodě – 4. ročník
Školní výlety a putování
Školní akademie
Den dětí
Sportovní dny
Rozloučení s žáky 9. ročníku (MěÚ)
Slavnostní ukončení školního roku