GDPR

Dne

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

telefon 725 654 319, e-mail:

 

GDPR - dokumenty:

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (pdf)

Úřední deska

Dne

Školní klub

Dne

Školní klub

Školní kluby (ŠK) jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytují zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejíce ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především vyšším věkem účastníků (starší žáci) a odlišnými formami činnosti. Činnost školních klubů je totiž určena přednostně žákům druhého stupně základní školy, žákům nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

I když žák není přihlášen do školního klubu, může v prostorách ŠK počkat na odpolední vyučování nebo zúčastnit akcí pořádaných ŠK.

Informace pro rodiče:

Vnitřní řád školního klubu

Žádost o přijetí do školního klubu

Předbězná přihláška do školního klubu

Na základní škole funguje jeden školní klub.
Vedoucí školního klubu: Josefa Hübnerová

Provoz školního klubu je 13.30 - 15.30 ve dnech školního vyučování.