Funkce školního parlamentu:

  • pomáhat řešit problémy školy i třídy

  • spolupracovat s vedením školy

  • organizovat různé akce

  • pomáhat při organizovaní akcí školy

Jako zástupci školního parlamentu zajišťujeme prostor pro komunikaci
mezi žáky, učiteli, veřejností a podílíme se na chodu školy.

 

 

 

Předseda parlamentu:

       

 

Členové parlamentu a jejich zástupci:

      2. A   Dominik Balga
                Elen Havlová

      2. B   Eliška Zapletalová
                Tomáš Husařík

      3. A   Borek Pihar
                Anna Pittnerová

      3. B   Karolína Režňáková
                Matyáš Křížan

      4. A   David Krčka
                Ondřej Polášek
 
      5. A    Tereza Dubová
                 Eva Drobiličová

      5. B    Martin Vyhoda
                 Vojtěch Vozár


      6. A    Michaela Drobiličová
                Darina Papierniková

      6. B   Kryštof Režňák
               Jakub Foukal

      7. A   Petros Barmpakas
                Jaroslav Buriánek

      7. B  Eliška Janásová
               Adam Gajdušek

      8. A   Michaela Hřebačková
                Alexendr Bukovec

      9. A  Dominik Jícha
               Klára Šťastná

 

Fotografie najdete ve fotogalerii (zde).

 

 

Stanovy školního parlamentu zde.

 

1. setkání školního parlamentu

Program 1. setkání: